RÁC THẢI NHỰA

Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần bằng 1 phần năm khối lượng cá. Các nhà khoa học sự báo với tốc độ gia tăng rác thải nhựa như hiện nay, vào năm 2050, khối lượng rác thải nhựa sẽ nặng hơn cả khối lượng cá.

Việt Nam là một trong các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới. Tại Việt Nam số lượng túi nilon, chai nhựa, ly nhựa, ống hút, hộp xốp,… được sử dụng nhiều hơn các nước khác.

Rác thải nhựa làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường đất, nước, gây nguy hại cho các loài sinh vật dưới nước và tác động xấu đến sức khỏe con người.


Đọc thầm bài “Rác thải nhựa” và khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:

Tên học sinh
Trường học
1. 
Quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới là nước nào?

2. 
Rác thải nhựa gồm

3. 
Em hãy nêu tác hại của rác thải nhựa?

4. 
Viết câu nêu hoạt động của mỗi người trong tranh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *