Thân thể người ta

Thân –  thể người ta được chia làm ba phần là: đầu, mình và chân tay.

Trên đầu thì có tóc, phía đằng trước là mặt. Đầu thì có cổ gắn liền với mình. Đằng trước mình thì ở trên là ngực, ở dưới là bụng. Đằng sau mình là lưng. Chân tay gắn liền với mình. Tay thì có cánh tay và bàn tay. Chân thì có đùi, ống chân (là phần chân từ đầu gối đến bàn chân) và bàn chân. Ta dùng tay để cầm, dùng chân để đi.  Người ta lại có tai, mắt, mũi, miệng. Tai dùng để nghe, mắt dùng để nhìn, mũi dùng để ngửi và miệng thì dùng để ăn.

(Thanh Tuyền)

1 thoughts on “Thân thể người ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *