Cố Alexandre De Rhodes Và việc đặt ra chữ Quốc Ngữ

Ngày xưa ở nước ta, muốn viết tiếng ta, thì người ta dùng một loại chữ gọi là “chữ Nôm”, nhưng những chữ ấy khó đọc lắm.

Đến khi các ông cố đạo ở Châu Âu sang nước Việt Nam, các ông ấy mới lấy những chữ cái vần la tinh mà đặt ra chữ “Quốc Ngữ” tức là chữ dùng rộng rãi trong nước. Cố Alexandre de Rhodes ở Việt Nam bảy năm. Ông viết nhiều sách về nước Nam, nhất là quyển lịch sử đất Bắc Việt và một từ điển tiếng dịch ra tiếng La Tinh và tiếng Bồ Đào Nha. Các sách của ông là những sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.

(Thanh Tuyền)

*Giải nghĩa:

Cố đạo: tiếng gọi những người chức sắc trong đạo Thiên chúa sang truyền đạo ở Việt Nam.

La tinh: tiếng nói của người La Mã xưa, vốn là gốc của tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *