Đồ dùng của học sinh

Học bài thì phải có sách; chép bài thì phải có vở; viết thì phải có thân bút, ngòi bút và mực. Kẻ dòng (gạch hàng) thì phải có thước và bút chì. Muốn cho mực viết chóng khô thì ta phải có giấy thấm. Muốn xóa bỏ những chữ ghi sai, những nét vẽ thừa phải có cái tẩy. Tập viết, tập vẽ, làm tính muốn cho tiện, phải có bảng và bút chì.

Do đó, học sinh đi học phải sắm cho đủ đồ dùng học tập cần thiết để sử dụng. Mà các em phải giữ gìn cho cẩn thận, chớ để mất mát, lãng phí đồ dùng học tập nhé!

(Thanh Tuyền)

Câu hỏi

  1. Sách vở dùng để làm gì?
  2. Bút, bút chì dùng làm gì?
  3. Em giữ gìn đồ dùng học tập như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *