Đội Nhi Đồng cứu Quốc

Đội Nhi Đồng cứu Quốc

Ngày 15/5/1941 ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng có 5 thiếu niên là Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nì, Lý Thị Xậu, được các anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thử thách, tập hợp để thành lập Đội Nhi đồng Cứu quốc. Đội có mục đích tham gia đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho nước nhà” với nhiệm vụ làm giao thông thông liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán bộ, canh gác cho các cuộc họp của Đảng… Để đảm bảo bí mật, tổ chức Đội đã đặt bí danh cho các đội viên. Cuộc họp đã bầu Kim Đồng (Nông Văn Dền) làm đội trưởng. Đội Nhi đồng Cứu quốc chính thức thành lập (về sau gọi là Đội thiếu nhi cứu quốc).

Theo Nhà thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *