Gương Học Tập Của 100 Danh Nhân Bác Học Đoạt Giải Nobel – Nhiều tác giả

Guơng Học Tập Của 100 Danh Nhân Bác Học Đoạt Giải Nobel – Nhiều tác giả

Quyển sách này nói về những câu chuyện của các danh nhân, các nhà bác học. Qua những câu chuyện thú vị ấy chúng ta trang bị cho mình thêm thật nhiều những bài học quý. Các em sẽ thấy được rằng những vĩ nhân đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đạt đến thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *