Louis Pasteur

Louis Pasteur sinh ngày 27/12/1822 tại Pháp.  Ông là nhà hóa học đã làm thay đổi sự hiểu biết của con người về sinh học, những loại vắc-xin do ông phát triển đã bảo vệ hàng triệu người.

Bằng thí nghiệm với một miếng thịt, Pasteur chứng minh được các loại vi sinh vật, vi trùng trong không khí chính là nguyên nhân khiến các dung dịch như nước đường, sữa, nước canh… bị hỏng và để bảo quản các dung dịch đó cần phải khử trùng.

Bằng các kết quả nghiên cứu, ông cũng kết luận rằng những vi khuẩn còn có thể gây bệnh. Và chính phát hiện này đã dẫn đến sự phát triển của thuốc khử trùng, từ đó làm thay đổi nền y học thế giới.

(Thanh Tuyền)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *