Những chiếc vỏ

Một số loài động vật có chiếc vỏ đặc biệt trên cơ thể. Vỏ của chúng có hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau. Rùa thì có chiếc mai đốm to lớn. Ốc sên lại có một chiếc vỏ hình xoắn ốc. Hàu có một chiếc vỏ gồ ghề. Chiếc vỏ giúp các loài động vật bảo vệ bản thân mình. Chiếc vỏ còn là “ngôi nhà” giúp động vật ẩn nấp nữa đấy. Em có biết còn loài động vật nào có vỏ nữa không?

Theo Hà Trang


Hãy chọn câu trả lời đúng.

Đây là bài kiểm tra Những chiếc vỏ

Tên học sinh
Trường học
1. 
Câu 1: Vỏ của rùa có hình dạng thế nào?

2. 
Câu 2: Chiếc vỏ giúp ích gì cho các loài động vật?

3. 
Câu 3: Vỏ giúp động vật ẩn nấp, nó còn được gọi là gì?

4. 
Câu 4: Nêu thêm vài loài động vật có vỏ mà em biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *