Mèo vàng

Đây là bài kiểm tra Mèo vàng

Tên học sinh
Trường học
1. 
Mỗi lần Thùy đi học về, Mèo Vàng đều làm gì?

2. 
Thùy kể cho Mèo Vàng nghe những chuyện xảy ra ở đâu?

3. 
Thùy kể cho Mèo Vàng nghe điều gì?

4. 
Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn?

5. 
Viết câu nêu hoạt động của mỗi người trong tranh:

6. 
Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu:

đoàn kết    -   kỷ luật   -   thật thà

a. Các bạn trong lớp luôn , yêu thương nhau.
b. là đức tính tốt cần có của học sinh.
c. Học sinh phải giữ tốt khi đến trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *