Bác Hồ Chí Minh

Bác Hồ Chí Minh

Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Lúc nhỏ Bác được đặt tên: Nguyễn Sinh Cung.

Khi đi học, Bác mang tên Nguyễn Tất Thành. Trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác.

Bác Hồ mất ngày 02 tháng 9 năm 1969 tại Thủ đô Hà Nội.

Trước khi qua đời, Bác Hồ để lại cho nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử. Bác viết: “tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Bác căn dặn những việc nhân dân ta phải làm để xây dựng đất nước “hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

                     Theo BÁO NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *