Ông Ích Khiêm

Ông Ích Khiêm sinh ngày 21 tháng 12 năm 1831 tại làng Phong Lệ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, trong một gia đình lễ giáo có truyền thống hiếu học. Ông nổi tiếng học giỏi, thông minh ngày từ lúc thiếu thời. Ông đỗ cử nhân năm 16 tuổi.

Ông là một vị tướng có tài dụng binh, có nhiều mưu trí, biết lợi dụng thời cơ, áp dụng quân lệnh nghiêm minh và giàu lòng thương quân sĩ. Ông từng cầm quân đánh trả giặc Pháp và tham gia chỉ huy xây dựng đồn lũy ở Mang Cá và Thuận An…

Tên ông được đặt cho nhiều đường phố, trường học ở Việt Nam.

                              Nguyễn Kiến Giang tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *