Bài học đầu tiên của gấu con

Đây là bài kiểm tra Bài học đầu tiên của gấu con

Tên học sinh
Trường học
1. 
Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì?

2. 
Vì sao Sóc lại ngạc nhiên khi Gấu con nói lời cảm ơn?

3. 
Vì sao Gấu mẹ lại bảo Gấu con phải nói lời cảm ơn bác Voi chứ không phải nói lời xin lỗi?

4. 
Qua bài học của Gấu con, khi một bạn giúp em, em sẽ nói:

5. 
Còn khi em mắc lỗi với bạn, em sẽ nói:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *