Bi và Bống

Đây là bài kiểm tra Bi và Bống

Tên học sinh
Trường học
1. 
Khi cơn mưa vừa dứt, Bi và Bống nhìn thấy gì?

2. 
Nếu có bảy hũ vàng Bống sẽ mua gì?

3. 
Nếu có bảy hũ vàng Bi sẽ làm gì?

4. 
Khi không có bảy hũ vàng, hai anh em làm gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *