Lời khuyên vệ sinh

Đây là bài kiểm tra Lời khuyên vệ sinh

Tên học sinh
Trường học
1. 
Khi chơi không nên làm gì?

2. 
Khi mồ-hôi chảy, không nên làm gì?

3. 
Khi trời mưa ẩm ướt và khi quần áo bị ướt, nên làm thế nào?

4. 
Khi ngủ, khi ốm nên phòng giữ những gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *