Những chiếc vỏ

Đây là bài kiểm tra Những chiếc vỏ

Tên học sinh
Trường học
1. 
Câu 1: Vỏ của rùa có hình dạng thế nào?

2. 
Câu 2: Chiếc vỏ giúp ích gì cho các loài động vật?

3. 
Câu 3: Vỏ giúp động vật ẩn nấp, nó còn được gọi là gì?

4. 
Câu 4: Nêu thêm vài loài động vật có vỏ mà em biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *