Nơi chốn thân quen của loài kiến

Đây là bài kiểm tra Nơi chốn thân quen của loài kiến

Tên học sinh
Trường học
1. 
1. Theo bài đọc, nơi chốn thân quen của loài kiến chính là:

2. 
2. Nơi kiến chọn để làm tổ là:

3. 
3. Kiến giúp ích gì cho cuộc sống của con người ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *