Khủng Long

Đây là bài kiểm tra Khủng Long

Tên học sinh
Trường học
1. 
Đặc điểm sống của khủng long là:

2. 
Những bộ phận giúp khủng long săn mồi tốt là:

3. 
Khủng long có khả năng tự vệ tốt nhờ:

4. 
Chúng ta không thể nhìn thấy khủng long thật vì:

5. 
Tìm trong bài các từ ngữ chỉ đặc điểm, dùng để tả các bộ phận của khủng long:

Chân:
Mắt:
Mũi, tai:
Đầu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *