Đất nước Việt Nam

Đây là bài kiểm tra Đất nước Việt Nam

Tên học sinh
Trường học
1. 
Thủ đô của nước ta là:

2. 
Trang phục truyền thống của người Việt Nam là:

3. 
Miền nào ở nước ta chỉ có 2 mùa?

4. 
Hãy tìm hiểu và viết lại ý nghĩa của lá cờ Tổ Quốc Việt Nam:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *