Trồng rừng ngập mặn

Đây là bài kiểm tra Trồng rừng ngập mặn

Tên học sinh
Trường học
1. 
Nguyên nhân việc phá rừng ngập mặn?

2. 
Hậu quả việc phá rừng ngập mặn

3. 
Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *