Bạn biết phân loại rác không?

Đây là bài kiểm tra Bạn biết phân loại rác không?

Tên học sinh
Trường học
1. 
Rác thải được chia thành mấy loại?

2. 
Những loại rác nào có thể tái chế được?

3. 
Em cần làm gì để giúp người thân biết cách phân loại rác?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *