Phân loại rác

Đây là bài kiểm tra Phân loại rác

Tên học sinh
Trường học
1. 
Rác hữu có gồm:

2. 
Rác tái chế là:

3. 
Rác nguy hại là

4. 
Vì sao chúng ta cần phân loại rác?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *