Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên

Đây là bài kiểm tra Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên

Tên học sinh
Trường học
1. 
Vườn quốc gia Nam Cát Tiên nằm ở đâu?

2. 
Vườn quốc gia Nam Cát Tiên là nơi cư ngụ của bao nhiêu loài nằm trong Sách đỏ thế giới.

3. 
Vườn quốc gia Nam Cát Tiên có lợi ích gì?

4. 
Em cần làm gì để góp phần bảo vệ rừng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *