Rác thải nhựa

Đọc thầm bài “Rác thải nhựa” và khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:

Tên học sinh
Trường học
1. 
Quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới là nước nào?

2. 
Rác thải nhựa gồm

3. 
Em hãy nêu tác hại của rác thải nhựa?

4. 
Viết câu nêu hoạt động của mỗi người trong tranh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *